หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

  Mukdahan Grand Hotel

  สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ME-NETT32 จะได้รับสิทธิ์ในการจองห้องพักราคาพิเศษ

  ห้องพักแบบสุพีเรียร์ คู่/เดี่ยว ราคา  850 บาท/ คืน/ 2 ท่าน  (รวมอาหารเช้า)

  จองห้องพักโรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ได้ที่ 042 612 020

  (การใช้สิทธิ์ห้องพักในราคาพิเศษนี้ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของโรงแรมว่าเข้าร่วมประชุมวิชาการ ME-NETT32 จึงจะได้รับสิทธิ์ในราคาดังกล่าว)

      - Go to Map 

Author Guideline
Keynote speaker
Submission online
กำหนดการ
ตารางกำหนดการนำเสนอ
การลงทะเบียน
สถานที่จัดงานและที่พัก
การเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับผู้สนับสนุน
ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018