หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 

การเดินทาง

ดยรถยนต์

      

  จากกรุงเทพมหานคร   ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึง จังหวัดสระบุรี   แยกขวาสู่ทางหลวงหมายเลข 2   (มิตรภาพ) จนถึง จังหวัดนครราชสีมา  เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 207  ที่บ้านวัดไปจนถึงอำเภอประทายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 202 ผ่าน  อำเภอพุธไธสง  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ ไปจนจังหวัดยโสธร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านอำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม จากนั้นแยก ซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 212 ที่อำเภอเลิงนกทา ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าสู่ จังหวัดมุกดาหาร

โดยรถประจำทาง

      

  มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท  ขนส่ง  จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพ - มุกดาหาร ออกจาก สถานีขนส่ง สายเหนือ ( หมอชิต 2 ) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมงครึ่ง

   สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 เว็บไซต์ www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

โดยเที่ยวบิน

      

  วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ตารางเที่ยวบิน (เวลาอาจเปลี่ยนแปลง)

 

 

 

 

 

 

Author Guideline
Keynote speaker
Submission online
กำหนดการ
ตารางกำหนดการนำเสนอ
การลงทะเบียน
สถานที่จัดงานและที่พัก
การเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับผู้สนับสนุน
ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018

097-3348815 (รศ.ดร.บัณฑิต), 080-0274156 (ดร.ทวีศิลป์), 094-2859042 (ดร.อิทธิพล), 087-4474785 (ดร.พรสวรรค์)