หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมฯ | คณะกรรมการจัดงาน | สาขาบทความ | กำหนดการ | ระบบส่งบทความ | การลงทะเบียน | ดาวน์โหลดเอกสาร | สถานที่จัดงาน | ติดต่อเรา |

 
 

ตารางกำหนดการนำเสนอบทความ

      

ขออภัยในการล่าช้า ตารางกำหนดการนำเสนอบทความ

กำลังดำเนินการ ...

 

 

 

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 นี้ ได้แบ่งสาขาบทความที่สามารถส่งเข้าร่วมนำเสนอออกเป็น 11 สาขา ดังต่อไปนี้

      

Alternative Energy and Combustion (AEC)

Automotive Aerospace and Marine Engineering (AME)

Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)

Biomechanics and Bioengineering (BME)

Computation and Simulation Techniques (CST)

Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)

Energy Technology and Management (ETM)

Thermal System and Fluid Mechanics (TSF)

Applied Science for Mechanical Engineering (ASM)

Engineering Education (EDU)

Heat Transfer Enhancement (HTE)

Author Guideline
Keynote speaker
Submission online
กำหนดการ
ตารางกำหนดการนำเสนอ
การลงทะเบียน
สถานที่จัดงานและที่พัก
การเดินทาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับผู้สนับสนุน
ME-NETT32 trip

 

 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 E-mail : menett2018@gmail.com โทร : 0-4423-3073 ต่อ 3410,
  ME-NETT2018,  www.facebook.com/menett2018

097-3348815 (รศ.ดร.บัณฑิต), 080-0274156 (ดร.ทวีศิลป์), 094-2859042 (ดร.อิทธิพล), 087-4474785 (ดร.พรสวรรค์)